Arkusze egzaminacyjne - gimnazjalne

2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Historia i wiedza o społeczeństwie

GH-H1-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X --- zasady oceniania
GH-H2-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera --- zasady oceniania
GH-H4-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt --- zasady oceniania
GH-H5-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt --- zasady oceniania
GH-H7-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących --- zasady oceniania
GH-H8-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim --- zasady oceniania

Język polski

GH-P1-162 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X --- karta rozwiązań i odpowiedzi --- zasady oceniania
GH-P2-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera --- zasady oceniania
GH-P4-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt --- zasady oceniania
GH-P5-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt --- zasady oceniania
GH-P7-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących --- zasady oceniania
GH-P8-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim --- zasady oceniania

Przedmioty przyrodnicze

GM-P1-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X --- zasady oceniania
GM-P2-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera --- zasady oceniania
GM-P4-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt --- zasady oceniania
GM-P5-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt --- zasady oceniania
GM-P7-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących --- zasady oceniania
GM-P8-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim --- zasady oceniania

Matematyka

GM-M1-162 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X --- karta rozwiązań i odpowiedzi --- zasady oceniania
GM-M2-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera --- zasady oceniania
GM-M4-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt --- zasady oceniania
GM-M5-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt --- zasady oceniania
GM-M7-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących --- zasady oceniania
GM-M8-162 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim --- zasady oceniania

Język obcy nowożytny

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja X
GA-P1-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GF-P1-162 Język francuski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GE-P1-162 Język hiszpański --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-P1-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-P1-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GW-P1-162 Język włoski --- transkrypcja --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
GA-P2-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GF-P2-162 Język francuski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GE-P2-162 Język hiszpański --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-P2-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-P2-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
GA-P4-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GF-P4-162 Język francuski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-P4-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-P4-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt
GA-P5-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-P5-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-P5-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GA-P7-162 Język angielski --- zasady oceniania
GN-P7-162 Język niemiecki --- zasady oceniania
GR-P7-162 Język rosyjski --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
GA-P8-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-P8-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-P8-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - wersja X
GA-R1-162 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi --- transkrypcja --- zasady oceniania
GF-R1-162 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi --- transkrypcja --- zasady oceniania
GE-R1-162 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-R1-162 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-R1-162 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi --- transkrypcja --- zasady oceniania
GW-R1-162 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi --- transkrypcja --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
GA-R2-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GF-R2-162 Język francuski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-R2-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-R2-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących - czcionka 16 pkt
GA-R4-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GF-R4-162 Język francuski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-R4-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-R4-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących - czcionka 24 pkt
GA-R5-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-R5-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-R5-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
GA-R7-162 Język angielski --- zasady oceniania
GN-R7-162 Język niemiecki --- zasady oceniania
GR-R7-162 Język rosyjski --- zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
GA-R8-162 Język angielski --- transkrypcja --- zasady oceniania
GN-R8-162 Język niemiecki --- transkrypcja --- zasady oceniania
GR-R8-162 Język rosyjski --- transkrypcja --- zasady oceniania

źródło:
Centralna Komisja Egzaminacyjna